Omgevings vergunning

Van Ooijen Bouwadvies.

Construction house connected 06

Construction house connected 06

Uw plan omgezet in een vergunning.

Neem contact op!

reclame bord tekening

het vooroverleg:

Voordat uw plannen bij de gemeente kunnen worden aangevraagd, gaan we uw plannen toetsen aan het bouwbesluit en bestemmingsplan. Dit vooroverleg doen we in samenwerking met de gemeente om zo nodig tegenstrijdigheden met de wetgever op te lossen. Mocht de gemeente de plannen akkoord bevinden kunnen we de plannen definitief uitwerken ten behoeve van de omgevingsvergunning.

Kosten:

de kosten voor een ontwerp tot en met vooroverleg voor een standaard woning  bedragen circa 1000,-  excl. btw. dit is sterk afhankelijk van uw ontwerp. Definitieve prijzen kennen wij u in een vrijblijvende offerte toe.

tuinontwerp render

De omgevingsvergunning:

Zodra we akkoord hebben op ons vooroverleg kunnen we de plannen verder uitwerken voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is de eigenlijke bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning, enz. in één procedure, zo kunnen al uw plannen tegelijkertijd worden aangevraagd zonder eerst op andere vergunningen te hoeven wachten.

Zodra we uw plannen hebben uitgewerkt worden deze getoetst aan het bouwbesluit, hierbij wordt getoetst op: Energiezuinigheid, Milieu, Constructie, Kwaliteit, Bruikbaarheid, Veiligheid en overige voorschriften. deze toetsingsvereisten kunt u nazien in het  bouwbesluit 2012.

De behandeltermijn is bij een gewoonlijke bouwaanvraag 8 weken, de gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen als ze dit nodig achten.

Kosten:

de kosten voor een ontwerp tot en met bouwvergunning voor een standaard woning  bedragen circa 4500,-  excl. btw. dit is sterk afhankelijk van uw ontwerp. Definitieve prijzen kennen wij u in een vrijblijvende offerte toe.

Ook de gemeente hanteert een legesverordening voor de procedure, deze is per gemeente verschillend en opvraagbaar bij uw gemeente.

IMG_4356

de uitvoering:

zodra al uw plannen akkoord zijn bevonden, krijgt u de plannen afgestempeld uit handen van uw gemeente. Dat betekent niet dat u direct mag starten met de plannen, want er is voor een reguliere periode 6 weken bezwaartermijn ingesteld. In deze periode mogen buurtbewoners en belanghebbenden uw plannen bekijken en waar gegrond, bezwaar maken. Pas als de mogelijke bezwaren ongegrond zijn verklaard mag u na die 6 weken starten met de bouw van uw project.

in de uitvoeringsperiode is het van belang dat de uitvoerende partijen in nauw contact staan met de opdrachtgever, de gemeente en de bouwkundigen, zo kunnen deze samen gaan voor een goed resultaat waarbij alle partijen tevreden op terug mogen kijken. Van Ooijen Bouwadvies blijft dus tot en met de realisatie uw contactpersoon!

Kosten:

de kosten in de uitvoeringsperiode zijn inbegrepen bij de prijs tot en met de omgevingsvergunning. Het kan zo zijn dat we ook uw project mogen begeleiden in de uitvoering, dit doen we dan uiteraard tegen een meerprijs.